Vizyon - Misyon

KAĞITHANE KADIN MECLİSİ OLARAK AMACIMIZ

Kağıthane Belediyesi Gençlik MeclisiYaşadığı kent ile ilgili sorun ve gereksinimlerin incelenmesi nedenlerin araştırılması ve çözüm yollarının belirlenmesi için projeler geliştirerek yalnızca çözüm aşamasında değil, planlamada da gençliğin katılımını sağlamak amacıyla Yerel Eylem Planları ile gençliğin aktif olarak kent yönetimine katılımını sağlamak.

Kent gençliğine değer verildiğini hissettirerek, gençliğin ihtiyaç ve önerilerini ilk elden temin etmelerine yardımcı olmak.

Gençliğin, sürdürebilir kalkınma konularında duyarlılığını, inisiyatif kullanma alanlarını, yeteneklerini, ortaklık ve dayanışma bilincini geliştirmek.

Gençlerin, çağdaş yaşamda girişimci ve dinamik kimliklerini ön plana çıkararak bu doğrultuda bilimsel, teknolojik, sanatsal gelişmelere ve değişimlere açık, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, araştıran, üreten bireyler olmalarına destek olmak.

Gençlerin kentsel kimlik, kentte aidiyet ve kente karşı sorumluluk bilincini geliştirmek.

Proje Uygulanması

7 komisyonun kendi içinde yapmış olduğu toplantılar sonucunda ortaya çıkan projeler divan heyetine sunulur. Divan heyetinin onayını alan projeler gençlik meclisi projesi olarak Kağıthane belediyesi başkanlığına sunulur ve başkanlıktan izin çıkan proje uygulamaya konulur.

Gençlik Meclisinin Tanımı

Kağıthane ilçesinde çok ortaklı ve çok aktörlü yönetim anlayışı içinde kaliteli ve yaşanabilir bir kent yönetiminin olması için gençleri aktif rol almalarını hedefleyen gönüllülük temelinde oluşmuş bir kurumdur.

 
 

Kağıthane Kent Konseyi

© 2015 Tüm hakları saklıdır.